ACM: Consumenten moeten aan energiebesparing doen

energie besparen

Henk Don van de Autoriteit Consument& Markt wil consumenten aansporen tot een efficiënter gebruik van energie. Om een goede transitie naar betaalbare duurzame energie te handhaven zullen er extra investeringen moeten komen in windmolens, zonnepanelen en huisbatterijen en het elektriciteitsnetwerk.

Stroom gebruiken wanneer elektriciteit goedkoop is

Daarom sporen zij de consumenten aan om elektriciteit te gebruiken wanneer de energieprijzen laag zijn zo blijft elektriciteit betaalbaar. Bedrijven kunnen inspringen door de consument handige apps aan te bieden waarmee zij kunnen zien waar ze efficiënter met hun energie kunnen omgaan.

Iedereen moet meewerken aan een soepele energietransitie

Ook de Netbeheerders moeten hun netwerken aanpassen voor de toekomst. Om duurzame energie betaalbaar en mogelijk te maken moet iedereen een duit in het zakje doen. Zo moeten de netbeheerders extra gaan investeren in kabels en hoogspanningsleidingen. De extra kosten kunnen worden doorberekend aan de consument en bedrijven door middel van de transporttarieven.

Elektriciteitsverbruik temperen

Vooral het besparen op het energieverbruik kan de elektriciteitsproductie verlagen. De capaciteit aan transport en productie zal afhankelijk zijn van de vraag naar elektriciteit. Wanneer de pieken laag zijn zal er ook minder elektriciteit geproduceerd worden. De consument kan met behulp van de thuisbatterij zijn elektriciteit opslaan en ook nog eens overtollige elektriciteit inkopen om dit later weer tegen een gunstige prijs te verkopen. Ook verwacht de ACM allerlei innovatieve projecten op het gebied van energiebesparing. Zij denken dan aan een dienst die aangeboden word om de wasmachine automatisch te laten draaien wanneer de elektriciteitsprijs het goedkoopst is.

Ook het zelf produceren van elektriciteit zal aantrekkelijker worden en groeien. Zij kunnen hun overtollige opgeslagen elektriciteit bijvoorbeeld gebruiken wanneer de elektriciteitsprijzen hoger zijn. Energieleveranciers kunnen hier dan weer op inspelen met een flexibel tarief voor elektriciteit.

Bron:ACM

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Power.nl
Logo
Nieuwe Account Aanmaken