Bezwaar tegen plannen van delta om biomassa centrale te bouwen

logo deltaDelta een multi utility bedrijf, leverancier van energie, internet, telefonie , en actief in de afvalverwerking wil zijn kolencentrale ombouwen tot een biomassa centrale. Het bedrijf zou een beroep willen doen op de subsidiepot voor duurzame energie en heeft hier een miljard euro voor nodig.

Greenpeace tezamen met Milieudefensie en Milieu-Advocatenkantoor ClientEarth, hebben hier bezwaar tegen aangetekend.

Meerdere tegenstanders zijn bang dat dit ten koste gaat van de andere projecten voor duurzame energie die ook een aanvraag hebben gedaan. Het bedrag wat Delta nodig heeft slaat een groot gat in het budget van de subsidiepot waar nu 3 miljard euro in zit.

Veel ondernemers willen overgaan op duurzame energie. De subsidiepot is ook mede bedoeld om ondernemers en bedrijven te stimuleren. Eneco is bang dat er zo weinig financiele ruimte overblijft voor de windparken op zee.

Het opwekken van groene stroom afkomstig van biomassa wint aan populariteit omdat het goedkoper is, en het draagt niet bij aan het versterkte broeikaseffect. Voor Nederland is dit een geschikte manier om haar doelstelling te behalen van  de beloofde 16% over 7 jaar. Het tekort aan duurzame energie is een makkelijkere overbrugging met biomassa productie dan met windenergie.

Delta ontkend echter dat zij een beroep op de pot hebben gedaan. De centrale heeft nu al een biomassa productie van 20% zoals het er nu voor staat gaat de centrale  sluiten per 1 januari 2016. De kolenbelasting is verhoogd en de rendementen zijn laag. Delta wil daarom dat de centrale vanaf 2016 voor 100% op biomassa draait. De ombouw tot een volledige biomassa centrale kost Delta 125 miljoen euro.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Power.nl
Logo
Nieuwe Account Aanmaken