Blokverwarming ( stadsverwarming )

Heeft u blokverwarming of gaat u een woning betreden die voorzien is van blokverwarming? Dan moet u weten dat u verwarming krijgt van één centrale ketel. Deze ketel verwarmt meerdere woningen. Uw warmte komt binnen via buizen die zijn aangesloten op de centrale ketel. Op uw radiatoren in huis zijn meters geplaatst en deze geven uw warmteverbruik aan.

Blokverwarming werd geîntroduceerd in de 60er jaren en was toendertijd een goedkopere manier om warmte te kunnen leveren zonder het gebruik en de aanleg van een eigen verwarmingsinstallatie. Hier komen dus geen individuele ketels aan te pas en dat scheelde toendertijd aanschafkosten en ruimte.

Bij blokverwarming krijgt u dus al warmte geleverd via de netbeheerder of uw woningbouwvereniging, u kunt dus niet overstappen naar een andere gasleverancier. Wel is het mogelijk om over te stappen met elektriciteit.

Consumenten die blokverwarming of stadsverwarming krijgen geleverd zijn dus gebonden aan één leverancier. Voor deze consumenten is er sinds 1 januari 2014 de Warmtewet in het leven geroepen. De Warmtewet stelt maximale tarieven voor warmte vast en stelt nog een aantal andere wettelijke afspraken zoals:

  • wanneer mag afsluiting van warmte plaatsvinden
  • wanneer ontstaat het recht op vergoeding bij eventuele storingen
  • rechten en plichten van de consument

Waarom? Omdat consumenten van blokverwarming/stadsverwarming meer gebonden zijn en om de consument te beschermen in geval van te hoge tarieven die ze worden opgelegd. De ACM stelt ieder jaar de tarieven vast voor blokverwarming deze tarieven komen overeen met de dan geldende gasprijzen.

Power.nl
Logo
Nieuwe Account Aanmaken