Capaciteit op Nederlandse daken kunnen 50 mrd kilowattuur zonne-energie produceren

zon-energie

Uit een onderzoek van Zonatlas kwam naar voren dat wanneer alle geschikte daken in Nederland voorzien zouden zijn van zonnepanelen dat zij gezamelijk 50 mrd kilowattuur zonne-energie kunnen produceren.

Capaciteit particuliere eigenaars vergeleken

Ter vergelijking heeft Zonatlas de cijfers genomen van 2013. Met dit aantal kwam de capaciteit aan zonne-energie toen uit op 23 mrd kilowattuur. De berekening werd alleen gehouden onder de particuliere zonnepanelen bezitters. Het totale geïnstalleerde vermogen van de daken kwam op 64 gigawattpiek.

3D simulator laat zien wat mogelijkheden zijn

Voor de berekening van de cijfers hebben ze een 3d simulatiemodel gebruikt, dit simulatiemodel berekende een oppervlakte van 675 mln m2 aan geschikte daken. Hier vielen zowel huizen onder maar ook openbare gebouwen en daken van bedrijven die zonne-energie zouden kunnen produceren. Ook is er ter vergelijking rekening gehouden met een gemiddeld zonnepaneel dat 260 wattpiek produceert.

Elektriciteitsverbruik en productie nemen toe

Een dak word geschikt bevonden wanneer er minimaal 5 zonnepanelen kunnen worden geplaatst met een opwekcapaciteit van 1,25 kilowattpiek. Het aandeel duurzame energie steeg tussen 1998 en 2013 met ruim 12%. Vanaf begin jaren 50 is het elektriciteitsverbruik zelfs gestegen met 4.5% per jaar.

Bron:SolarMagazine

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Power.nl
Logo
Nieuwe Account Aanmaken