CO2 uitstoot gelijk gebleven in 2014

broeikasgas

Het IEA heeft aangegeven dankzij een onderzoek naar het CO2 broeikaseffect dat het vorig jaar gelijk is gebleven in de energiesector. Voor het eerst in 40 jaar is het aandeel niet gestegen.

CO2 uitstoot word teruggedrongen met strenge maatregels

De actie’s die ondernomen zijn om het CO2 gehalte terug te dringen hebben zo te zien haar vruchten afgeworpen. De energiebehoefte en het gebruik ervan in China en de andere OESO landen zijn veranderd vandaar de gelijkblijvende uitstoot.

China verduurzaamd steeds meer

Doordat China haar energie nu meer uit duurzame bronnen opwekt, zoals zonne-energie en waterkracht is er ook minder CO2 uitstoot. Zo word er meer aan energie besparen gedaan en het accent word meer verlegd naar hernieuwbare energie.

Economie staat tegenwoordig los van broeikaseffect

Voorheen wanneer de CO2 stoot ook gelijk bleef had dit te maken met de kwakkelende economie. Tegenwoordig word de economie gescheiden van het broeikaseffect. Op 15 juni in Londen komt het IEA met een uitgebreider rapport over het klimaat en energie.

Bron: NOS

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Power.nl
Logo
Nieuwe Account Aanmaken