Energiebelasting

U betaalt belasting over het verbruik van uw elektriciteit en aardgas. Deze energiebelasting moet consumenten en afnemers van elektriciteit en aardgas stimuleren om duurzamer om te gaan met het energieverbruik. De energiebelasting wordt elke maand afgedragen aan de belastingdienst. Zelf hoeft u dit niet te doen, dit doet de energieleverancier voor u.

Extra btw betalen over uw energiebelasting.

Tevens betaalt u nog eens 21% btw over uw energieverbruik. Dit staat vast in de Wet op de omzetbelasting. De energieheffing is niet gelijk voor energie en gas. Voor energie betalen we minder tax dan we dit doen voor aardgas. Alleen als u zelf energie opwekt hoeft u geen energiebelasting te betalen. Zo hoeft degene die zonnepanelen op het dak heeft geen extra energieheffing te betalen. In de tuinbouwsector geldt een verlaagd tarief voor aardgas.

Verlaagd belastingtarief toepassen

Verenigingen van Eigenaren of een coöperatie mogen ook een verlaagd belastingtarief toepassen. Wordt er duurzame energie geproduceerd en vervolgens geleverd aan de leden? Dan hebben alle leden recht op een verlaagd tarief. De belastingdienst moet in dit geval wel een aanwijzing verstrekken. Daarvoor kunnen Vve’s en coöperatie’s een verzoek indienen. Verder hoeven Vve’s en Coöperaties dus geen energiebelasting te betalen als ze zelf energie opwekken.

Belastingvermindering over basisverbruik

Elke verbruiker heeft recht op een basisbehoefte voor het gebruik van energie en gas. Elk jaar ontvangen huishoudens en bedrijven een belastingvermindering op de energierekening. Voor het jaar 2018 ligt dit deze op €308,54. In 2019 gaat dit naar €257,54. De energieheffing komt bij de overheid in een pot terecht. Uit deze pot worden subsidies verstrekt. Daarvan kunnen weer nieuwe projecten worden opgezet in duurzame energie. Verwar de energietax niet met de Opslag Duurzame Energie. Want de ODE is bedoeld voor de SDE+. De Stimulering Duurzame Energieproductie is puur bedoeld voor duurzame energieopwekking.

Hogere kosten als extra stimulans

De energiebelasting wordt dus gebruikt door de Regering. En de ODE is bedoeld voor bedrijven die duurzame energie opwekken. En dat wordt gefinancierd uit de SDE+. Het lijkt heel verwarrend al die extra heffingen. En de mate waarin u energiebelasting betaalt hangt samen met uw verbruik. Dus als u minder verbruikt betaalt u ook minder aan energieheffingen. Hier mag u dus de stimulering zien waarvoor de heffingen bedoeld zijn.

Power.nl
Logo
Nieuwe Account Aanmaken