Energiedrager

Een element die dienst doet als bron voor energie, denk aan aardgas, aardolie, steenkool. Dit zijn de fossiele energiedragers omdat ze afkomstig zijn uit de natuur. Tevens kun je het ook primaire energiedragers noemen. Windenergie en energie afkomstig van water vallen ook onder de noemer primaire energiedragers. Een energiedrager word gebruikt om mechanische kracht op te wekken om het vervolgens te transformeren naar bruikbare energie.

Secundaire Energiedrager

Een secundaire energiedrager is elektriciteit dat word geproduceerd in een elektriciteitscentrale.

Meerdere voorbeelden van energiedragers zijn:

  • Batterij  ( eindproduct elektrische stroom en water)
  • Perslucht ( met behulp van een compressor)
  • Planten ( Zet zonlicht en water om in zuurstof)
  • Waterstof ( met behulp van electrolyse eindproduct waterstof en zuurstof)
  • Condensator (Elektrolytische condensator)
  • Hout ( bij verbranding ontstaat energie)

 

Power.nl
Logo