Energiekamer

De Energiekamer is onderdeel van de ACM en houdt zich bezig met de uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Zij zien er op toe dat beide wetten worden nageleefd door partijen die onder deze wetten vallen. Zo moeten energieleveranciers zich houden aan beide wetten en anders treedt de Autoriteit Consument en Markt op.

Energiekamer reguleert de wetten

De Energiekamer reguleert dus de wetten zoals ze staan beschreven in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Wat daar ook bij hoort is het verstrekken van leveringsvergunningen aan nieuwe partijen op de energiemarkt. De Energiekamer geeft daarbij richtlijnen op over de energie en gastarieven. Zij stellen deze niet vast dat doet de ACM elk jaar. Er wordt gekeken of energieleveranciers de transparantie waarborgen. Andere tarieven waar de kamer zich mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld de transport en aansluitkosten. De regionale netbeheerders moeten zich aan maximale tarieven houden.

ACM handhaaft

Consumenten worden door de Energiekamer beschermd tegen eventueel misbruik van energieleveranciers en/of netbeheerders. De laatste geniet namelijk van een monopolie positie op de energiemarkt. Wanneer deze positie misbruikt wordt zal de ACM dan ook de wet handhaven. Met de liberalisering van de energiemarkt in 2004 werd het voor consumenten en bedrijven mogelijk gemaakt om vrij te kunnen wisselen van energieleverancier. Dat houdt in dat een consument vrij is in het kiezen van een eigen energieleverancier. Voorheen werd energie en gas geleverd door de nutsbedrijven en werd er per regio een energieleverancier aangesteld.

Energiekamer regelt toezicht op netbeheer

Een andere taak waar de Energiekamer zich mee bezighoud is het toezicht op voldoende transportcapaciteit van de netbeheerders. Voordat de energiemarkt geliberaliseerd werd was de Dienst Toezichthouder Energie degene die toezicht hield op de energiemarkt. De energiemarkt wordt tevens onderverdeeld in de groothandelsmarkt en de retailmarkt waar wij als consumenten onder vallen. De groothandelsmarkt is voor handelaren, kopers en afnemers van energie die grote capaciteiten aan energie en gas afnemen.

In binnen en buitenland

Er zijn ook Europese regels vastgelegd waarin de nationale markt wordt teruggekoppeld naar de energiemarkt in Nederland. Dit komt omdat wij ook te maken hebben met buitenlandse energiebedrijven en handelaren. Op die manier wordt ook een eerlijke concurrentie verkregen voor de Nederlandse consument.

Power.nl
Logo