FAQ

FAQ

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

 1. Kwaliteitscriteria
 2. Algemene Leveringsvoorwaarden
 3. Aansluit- en transportovereenkomst
 4. Algemene voorwaarden bij aansluit- en transportovereenkomst

Kwaliteitscriteria

Power.nl is aangesloten bij de gedragscodes “Consument en Energieleverancier” en de “Slimme Meters”.

Power.nl werkt heel simpel. Dat houden we zo door de volgende punten aan te houden.

 • U ontvangt van Power.nl minimaal één keer per paar jaar een duidelijk overzicht van jouw totale kosten en daadwerkelijke verbruik – de jaarafrekening.
 • Deze afrekening wordt elk jaar in dezelfde maand toegestuurd. Hiervan mogen wij maximaal acht weken afwijken.
 • Iedere maand betaal je een termijnbedrag. Dit termijnbedrag is gebaseerd op het meest recente bekende jaarverbruik. U kunt uw termijnbedrag zelf aanpassen wanneer uw energieverbruik wijzigt.
 • Indien u ons hiervoor machtigt, kunnen wij door middel van een maandelijkse automatische incasso de energierekening incasseren.
 • Bij Power.nl is de eerste herinnering altijd kosteloos. Bij het uitblijven van een betaling sturen wij u een aanmaning en dragen we de vordering uiteindelijk over aan onze incassopartner. Deze stappen brengen wel kosten met zich mee.

Bent u nog klant bij een andere energieleverancier of gaat u verhuizen? Dan zijn de volgende punten van toepassing.

 • Als u overstapt naar Power.nl ontvangt u binnen acht weken informatie over de hoogte van je termijnbedrag.
 • Na beëindiging van je contract met Power.nl ontvangt u binnen zes weken een eindafrekening.
 • Binnen acht weken na uw verhuizing ontvangt u informatie over de hoogte van het nieuwe maandelijkse termijnbedrag.
 • Uiterlijk zes weken na de verhuisdatum ontvangt u van Power.nl een eindafrekening. Hiervoor dient u ons veertien dagen voor de verhuisdatum te hebben geïnformeerd, en binnen vijf dagen na de sleuteloverdracht de meterstanden aan ons door te geven.
 • Voor een correcte facturatie van je energieverbruik, vragen wij u om de meterstanden tijdig aan ons door te geven. Als we niet over de meterstanden beschikken, maken we een inschatting van het verbruik. Hierdoor kan uw jaarafrekening anders uitvallen dan verwacht.

We doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen.

 • Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat u honderd procent tevreden bent. Mochten we daar niet in slagen, dan zoeken we graag samen met u naar een oplossing. U kunt ons hiervoor bereiken via telefoon, internet of post.
 • Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer: 0885454282.
 • Per email kunt u ons bereiken op het mailadres klantenservice@power.nl.
 • Uw schriftelijke vragen en klachten kunt u sturen naar Power.nl, Postbus 2225 3800CE Amersfoort.
 • Als u een klacht hebt ingediend, dan sturen wij u binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging.
 • Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht doet Power.nl een voorstel voor een oplossing.
 • Indien het niet mogelijk is de klacht binnen tien werkdagen te beantwoorden, informeren wij u hierover. Daarbij laten we u weten welke stappen wij ondernemen om de klacht alsnog af te handelen, en hoe lang we daarvoor nodig hebben.
 • Als wij de klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u dat aan ons laten weten. De bezwaar periode is één maand na ontvangst van de door ons voorgestelde oplossing. Wij zullen u dan binnen tien werkdagen een nieuw voorstel doen.
 • Wanneer u vindt dat wij de klacht niet goed hebben behandeld, dan kunt u zich ook wenden tot de Geschillencommissie voor Energie en Water. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl.
 • Voor onafhankelijke en betrouwbare informatie over uw rechten m.b.t. je leveringsovereenkomst kun u ook terecht op www.consuwijzer.nl.