Gas

Gas ( Aardgas ) is ontstaan uit de resten van oude resten plankton en algen. Door middel van een zuurstofarme atmosfeer vermengde het zich met modder. Bij het ontstaan van steenkool wordt het gas uit de plankton en algen gedrukt, en hiermee verkrijg je aardgas. Aardgas is in principe een schoon gas, en daarmee ook schoner dan de aardolie en steenkool. Doordat aardgas lichter is dan zuurstof en stikstof stijgt het op, maar omdat aardgas vast zit in de aardbodem blijft het vastzitten in een gasbel.

Gas gebruiken is straks niet meer de norm

Wij gebruiken aardgas om onze auto’s te laten rijden, we gebruiken het om onze woningen te verwarmen enzovoorts. Nederland bezit een enorme voorraad aan gas, en die grote voorraad zit in de grond te Slochteren. Voor Nederland is dit een grote inkomstenbron voor de komende 50 jaar. Uiteindelijk zal gas gaan verdwijnen uit de Nederlandse huishoudens. De overheid heeft het liefst dat onze huizen straks aardgasvrij zijn. We zullen dan op andere manieren onze woningen verwarmen. Nu al zijn er veel wijken in Nederland die al gasloos zijn. Deze wijken zijn aangesloten op een warmtenet.

Over op de zonneboiler en de warmtepomp?

De opkomst van zonneboilers en warmtepompen zullen uiteindelijk het gas gaan verdrijven. De overheid zal de gaskraan steeds meer dichtdraaien. Ondanks het feit dat er nog voor een tiental jaar gas beschikbaar is moeten we van het gas af. Nieuwbouwwoningen hoeven tegenwoordig niet meer een verplichte gasaansluiting te hebben. Het kan zijn dat het door bepaalde zaken wel nodig is. Maar het hoeft niet meer verplicht. Daarom zijn er subsidies beschikbaar gesteld. Deze subsidies ondersteunen de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler.

Aardgastarieven vergelijken op Power.nl? Klik hier om te vergelijken.

Gas

Power.nl
Logo