Gasunie verenigd zich met netbeheerders in North Sea Wind Power Hub

De Gasunie is toegetreden tot de North Sea Wind Power Hub. Dit consortium is opgericht door TenneT Nederland, Energinet.dk Denemarken en TenneT Duitsland. Gezamenlijk zullen zij hun krachten gaan bundelen. De partijen zijn voornemens om verschillende kunstmatige eilandjes te bouwen in de Noordzee. Hierop kunnen diverse windparken worden aangesloten. Het gaat om Power Link-eilanden die stroom kunnen vervoeren naar de omliggende landen.

Een groot duurzaam Europees energiesysteem in 2050

Het consortium zal studies en onderzoeken verrichten voor de ontwikkeling van een duurzaam Europees energiesysteem in de Noordzee. Zo wordt er ook gekeken naar de ontwikkeling van Power to Gas en de opslag ervan. Wanneer elektriciteit zou worden omgezet naar groen gas dan zijn de kosten lager, elektriciteit opslaan en transporteren is duurder. Op de North Sea Wind Power Hub kan een capaciteit van 100 Gigwatt aan offshore windenergie worden verbonden. De Doggersbank is een mooi voorbeeld om eilandjes te kunnen bouwen. De windomstandigheden daar zijn perfect.

Power Hub kan bijdragen aan klimaatregelingen

De focus van het consortium ligt op de realisatie van een grote energierotonde op de Noordzee. Deze zou af moeten zijn in 2050. Ook kan waterstof nuttig blijken als duurzame brandstof. Waterstof kan opgeslagen worden en later via het bestaande gasnetwerk naar het vaste land worden getransporteerd. Volgens het Energieakkoord moet er 230 gigawatt aan offshore windenergie worden gerealiseerd. Daarvan moet 180 gigawatt in de Noordzee zijn.

Opslag van duurzame energie

Het zogenaamde windeiland kan ook de pieken en dalen van duurzame energie beter opvangen. Een overschot aan windenergie zou weer opgeslagen kunnen worden in de Noorse stuwmeren. Daarom is het voor het energiesysteem ook van belang dat zij aangesloten kunnen worden op meerdere stroomnetwerken. De Gasunie zal vooral haar kennis inbrengen van waterstoftechnologie met elektrolyse. De North Sea Wind Power Hub zal ook de buitenlandse energiemarkten met elkaar verbinden dat de internationale energiehandel ten goede zal komen.

Samenwerking van Noordzee landen is nodig voor duurzame energietransitie

Dat de landen hun kennis bundelen is een pré voor de ontwikkeling van het energie eiland. Via gelijkstroomverbindingen kan windenergie worden getransporteerd naar landen rondom de Noordzee. zo zouden België en het Verenigd Koninkrijk toe kunnen treden tot dit project. De Europese Commissie ondersteunt de plannen voor de North Sea Windpower Hub. Wanneer het energie eiland gereed is zou het in principe tussen de 70 en 100 miljoen Europese huishoudens van duurzame energie kunnen voorzien.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Power.nl
Logo