Gedragscode Consument en Energieleverancier

De Gedragscode Consument en energieleverancier moet het vertrouwen tussen de energieleverancier en consument vergroten. De gedragscode word gebruikt bij energiecontracten die afgenomen worden bij de energieleveranciers. Bij het sluiten van een overeenkomst voor het leveren van energie en gas kan de consument de gedragscode op de website van de energieleverancier lezen.

Codes energie voor netbeheerder en energieleverancier

De energieleverancier die de gedragscode hanteert wil de consument hiermee duidelijk maken dat zij op een eerlijke en transparante manier met hun om willen gaan. De energieleverancier moet daarbij de regels volgen zoals die staan beschreven in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Beide wetten zorgen ervoor dat de consument word beschermd. Overtreed een energieleverancier één of meerdere van deze regels dan treedt de ACM op namens de consument.

Aanbod op maat maakt ook gebruik van codes energie

De eerste Gedragscode werd opgemaakt en uitgegeven in 2006 ook zijn hier de voorwaarden opgenomen voor een aanbod op maat. De energiekamer heeft op de website een overzicht geplaatst van welke energieleveranciers de gedragscode hanteren. Op de website van de Energiekamer vindt u de gedragscode onder de term Codes Energie. Niet alleen energieleveranciers ook netbeheerders moet zich aan de Codes Energie houden.

ACM en beperkt aantal partijen mogen wijzigingen doorvoeren

Als er wijzigingen worden doorgevoerd dan kan de ACM dit in de eerste plaats doen. Maar ook door een kleine groep externe partijen zoals Netbeheer Nederland en de Vereniging NEDU (Nederlandse EnergieData Uitwisseling). Er zijn drie soorten energie codes te weten: Tarievencodes, Technische codes en informatiecode.

Overzicht van soorten codes

  • Tarievencodes omvat de regels over de berekening van de tarieven waar netbeheerders zich aan moeten houden. Voor energie en gas zijn weer andere codes.
  • Technische codes omvat de diensten van de netbeheerders zoals de rechten en plichten waaraan ze moeten voldoen. Deze zijn van toepassing als zij diensten aanbieden. Rechten en plichten die weer voor netgebruikers van toepassing zijn als ze diensten van de netbeheerder afnemen staan er ook in. Denk hierbij aan het aansluiten van een gebruiker, of het transporteren van energie en gas. Het meetverbruik in energie en de verdeling van de capaciteit.
  • Informatiecode is voor het verstrekken van informatie aan bedrijven in de energiemarkt. Hun taken staan hierin beschreven en de mate van verantwoordelijkheid die zij dragen wanneer er informatie moet worden verstrekt. Dit word ook gebruikt wanneer een nieuwe klant moet worden aangesloten. Tevens word de informatiecode gebruikt wanneer een klant overstapt of verhuist. Voor energie en gas is er maar één informatiecode.

 

Power.nl
Logo