Geschillencommissie energie

De geschillencommissie energie neemt klachten van particuliere klanten in behandeling. De klachten kunnen variëren. Meestal gaat het om klachten over de levering of de tarieven. Maar ook klachten over het afsluiten van een energiecontract worden behandeld. Om uw klacht te kunnen behandelen zult u een gage moeten betalen van €52.50. Als u in het gelijk wordt gesteld ontvangt u dit bedrag terug. Bent u niet in het gelijk gesteld dan krijgt u het niet terug.

Probeer de klacht eerst zelf op te lossen met de leverancier

Consumenten wenden zich pas tot de geschillencommissie energie wanneer zij er niet uitkomen met hun energieleverancier. Dit is ook wat de commissie in eerste instantie verwacht: probeer het probleem eerst aan te kaarten. Als dat niet vruchtbaar blijkt te zijn dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. De energieleverancier moet ook aangesloten zijn bij de commissie, Energie Nederland en Netbeheer Nederland.

Geschil met netbeheerder valt ook onder de geschillencommissie energie

Het kan ook voorkomen dat u een geschil heeft met uw netbeheerder. Bijvoorbeeld over een stroomstoring of andere zaken die met netbeheer te maken hebben. Ook dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie.

Omschrijf uw klacht helder en overzichtelijk

Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. En geef zonodig bewijsstukken mee. U geeft allereerst uw eigen gegevens in. Dan geeft u aan welke energieleverancier,netbeheerder of warmteleverancier het betreft. Het onderwerp moet goed omschreven zijn. De geschillencommissie heeft hiervoor een speciaal vragenformulier die gedownload kan worden. U kunt dit per post versturen of online via de website.

Klachten in behandeling genomen en nu?

De geschillencommissie zal dan binnen een aantal weken reageren. Zij zullen in de reactie aangeven of zij uw zaak aannemen of niet. Nemen ze deze aan dan moet u wel aan bepaalde voorwaarden hebben voldaan. De commissie stelt u en de leverancier op de hoogte over de voortgang. De datum van de zitting geven ze ook per brief of email. Als er eenmaal een uitspraak is gedaan dan is deze onherroepelijk. U kunt hier niet tegen in beroep gaan.

Aansluiten bij de geschillencommissie

De geschillencommissie omvat vele commissies. Voor vele onderwerpen is een commissie aangesteld van Advocatuur tot en met ziekenhuizen. Ondernemers doen er goed aan om zich aan te sluiten bij de commissie. In elk bedrijf of onderneming kan namelijk een geschil ontstaan. De commissie zal in dat geval optreden als een neutraal persoon en geeft een onpartijdig oordeel. Hiermee hopen beide partijen het geschil te beslechten.

Power.nl
Logo