Gewijzigde warmtewet vanaf 1 juli 2019 van kracht

Gewijzigde warmtewet vanaf 1 juli 2019 van krachtVanaf vandaag is de gewijzigde warmtewet van kracht. De ACM heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Waaronder meerdere tarieven die verband houden met de warmtelevering. Ook zullen VvE’s en verhuurders niet meer onder de warmtewet vallen. Omdat er verschillende warmtetemperaturen zijn, zullen daar ook verschillende tarieven voor komen. 

Gewijzigde warmtewet vanaf 1 juli 2019 van kracht

Ieder jaar stelt de ACM al een plafond vast voor de warmtetarieven, maar omdat er nu verschillende tarieven zijn, stellen zij ook hier een maximum vast. De tarieven voor afleversets worden ook aangepast. Die zijn bedoeld voor aan en afsluitingen. Daar wordt ook een maximumtarief voor vastgelegd. Deze tarieven gaan in vanaf 2020. De gewijzigde warmtewet zelf gaat vanaf 1 juli 2019 gelden.

Verhuurders en Vereniging van Eigenaren vallen niet meer onder de gewijzigde Warmtewet

Er zijn verhuurders en VvE’s die warmte leveren aan huurders en eigenaren. Vanaf vandaag vallen deze groepen niet meer onder de warmtewet. Huurders en eigenaren worden op die manier beschermd dankzij het huurrecht en de bepalingen van de VvE. Een extra onderdeel dat is opgenomen is de vergoeding bij storing. Het recht op vergoeding bestaat altijd al. Maar is nu wettelijk vastgelegd. Ook zij krijgen bij onderbreking langer dan 8 uur €35 aan compensatie. Voor iedere vier uur extra geldt €20.

Nieuwe wijzigingen online beschikbaar

De ACM en Consuwijzer hebben de nieuwe verbeterde warmtewet online gezet. Daar zien warmte klanten de nieuwe tarieven. Omdat de leverancier vanaf volgend jaar ook een aansluitbijdrage mag vragen zie u daar de tarieven ook van. Laat men een warmte aansluiting afsluiten? Ook deze tarieven staan er vermeld. Heeft u zelf een afleverset gekocht dan mag de leverancier u daar geen kosten voor vragen. Alleen bij een onderhoudscontract of huurcontract.

Lees uw overeenkomst goed door

Is de afleverset aan vervanging toe? Dan bent u vanaf dan verplicht deze te huren van een warmteleverancier. Bekijk uw overeenkomst met de warmteleverancier goed. Zo is het mogelijk dat de warmteleverancier de warmteprijs tussentijds kan wijzigen. Maar dient dit wel in de overeenkomst te staan. Stel de warmteleverancier heeft zonder vooraankondiging de prijzen gewijzigd? Dan hoeft u niet akkoord te gaan met de wijziging.

Vermoedt u overtreding door de warmteleverancier?

Overtreed de warmteleverancier volgens u de regels? Dan kunt u de ACM inseinen, het moet dan wel gaan om regels die de ACM beheert. Gaat het om een zakelijk geschil? Dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Energie Zakelijk en de Geschillencommissie Warmtelevering Zakelijk.

De gewijzigde warmtewet bleek noodzakelijk te zijn na verscheidene klachten. Vooral omdat gebruikers van stadswarmte of blokverwarming weinig zicht hadden op het verbruik. Daarom mag een huurder ten allen tijde vragen om een individuele meter. De verhuurder dient altijd de kostenverdeling duidelijk te omschrijven. En moeten de kosten ook echt gebaseerd zijn op de eigen meter. De Geschillencommissie Warmtelevering zal dus niet meer optreden voor de woningcorporaties. De huurcommissie zal deze taken nu op zich nemen.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Power.nl
Logo