Golfenergie

Golfenergie is energie die wordt opgewekt uit golfslagen op zee, door het snel wisselen van waterhoogtes ontstaat druk. Deze druk kan in energie worden omgezet. Er zijn verschillende technieken om energie uit golven te produceren. De locatie’s waar het verschil in hoogwater en laagwater het grootst is, daar ontstaat de mogelijkheid om energie uit golven te winnen. Golfenergie word ook wel getijdenenergie genoemd.

Experimenten met golfenergie

Momenteel is het is nog niet rendabel genoeg om met deze vorm van energie te gaan werken. Wanneer dit wel het geval zou zijn dan is de capaciteit aan golfslagenergie wereldwijd zo’n 60.000 MW. Er wordt gewerkt aan een experiment tussen Den Helder en Texel: hier worden onderwater turbines geplaatst om in de toekomst te gaan werken met golfslagenergie. Een ander project wordt geplaatst in de Oosterscheldekering daar wordt een getijdencentrale gebouwd.

Kosten productie nog erg duur

De kosten voor de productie met golfenergie zijn nog te kostbaar. Wij maken dan ook nog geen gebruik van dit soort energie. De huidige onderzoeken moeten uitwijzen wat voor rol het kan spelen in de toekomst.

Power.nl
Logo