IRENA (International Renewable Energy Agency)

Irena Het Internationaal Agentschap voor duurzame energie is een organisatie die alle landen ondersteunt naar een duurzame energietoekomst. Zij dienen tevens als platform voor internationale samenwerkingen, delen hun middelen en financiële kennis over duurzame energie. IRENA bevordert de wereldwijde invoering en gebruik van alle vormen van duurzame energie.

Daaronder vallen bio-energie, aardwarmte, waterkracht energie, golf energie, en zonne-energie, windenergie. Zij streven naar een duurzame ontwikkeling en energiezekerheid en een koolstofarm milieu. Zij bieden verschillende diensten aan zoals:

  • Een online lerend netwerk: IRELP
  • Handboeken voor duurzaam ontwikkelingsbeleid
  • Voeren studie’s uit naar technieken
  • Het faciliteren van duurzame planning van energie op regionaal niveau
  • Duurzame energie landen profielen

Het Agentschap zetelt in Abu Dabi, en heeft een innovatie en techniek centrum in Bonn Duitsland, verder zullen zij hun activiteiten ook uitbreiden in New York. De officiële oprichting van IRENA vond plaats op 26 januari 2009 in Bonn. Op dat moment tekenden 75 landen een verdrag waar de doelstellingen van IRENA werden bekrachtigd.

Power.nl
Logo