Kernfusie

Kernfusie is het fuseren van kernen van uiteenlopende atomen, waaruit een andere zwaardere kern uit voortkomt. Wanneer waterstofatomen ( lichte kern ) worden gefuseerd word een klein gedeelte van de massa omgevormd tot energie. Bij een fusie van zwaardere atomen is meer energie nodig.

Power.nl
Logo