Klimaatverandering

Ons klimaat is veranderd door de invloed van het versterkte broeikaseffect. Er word veel onderzoek verricht naar de klimaatfactoren, natuurlijk en menselijke factoren. Door middel van zonnestraling word onze aarde verwarmt, de aarde kaatst deze warmte weer terug. De broeikasgassen houden de straling weer vast, waardoor we een constante temperatuur van 15 graden hebben. Maar de extra broeikassen verhogen onze temperatuur alleen maar meer, de balans verdwijnt waardoor het op sommige plaatsen warmer word dan normaal.

bomen verdwijnen door ontbossing, verbranding van brandstoffen tasten ons klimaat aan

De klimaatverandering word veroorzaakt door het omhakken van bomen, het hout gebruiken we weer voor verschillende doeleinden, we putten onze fossiele brandstoffen uit, en verhogen daarmee de uitstoot van broeikasgassen. Er word veel onderzoek verricht hoe dit verder te voorkomen, en naar verschillende manieren gezocht om zo duurzaam mogelijk met ons leefklimaat om te gaan.

 

Power.nl
Logo