Klimaatverdrag

Het klimaatverdrag bijgenaamd raamverdrag dat in 1992 afgesloten en ondertekend werd in Rio de Janeiro tijdens de Earth Summit. Het verdrag heeft ten doel gesteld om broeikasgasemissie terug te dringen, en de verdere consquentie’s van klimaatverandering af te wenden.

Power.nl
Logo