Mag mijn energieleverancier mij van energie afsluiten als ik niet betaal?

Uw energieleverancier mag uw energiecontract opzeggen als u niet reageert op: 

  • betalingsherinneringen; en 
  • pogingen van uw energieleverancier om een betalingsregeling met u af te spreken. 

Uw energieleverancier mag uw energiecontract niet opzeggen als u:

  • contact opneemt over een betalingsregeling (tot 1 april 2023); 
  • door afsluiting ernstige gezondheidsrisico’s loopt; 
  • schuldhulpverlening heeft aangevraagd.

Vanaf 1 april 2023 geldt dat uw energieleverancier uw energiecontract niet mag opzeggen als u een betalingsregeling bent overeengekomen en deze nakomt. Of als u schuldhulpverlening aanvraagt.

Minder snel afsluiten tot april 2023

Vanwege de hoge energieprijzen worden huishoudens tot 1 april 2023  in principe niet afgesloten van energie als zij hun energierekening niet helemaal kunnen betalen. Op voorwaarde dat zij in contact blijven met de energieleverancier over een betalingsregeling. Huishoudens met een betaalachterstand krijgen van de energieleverancier vaker dan normaal een betalingsherinnering. En de energieleverancier neemt vaker en op verschillende manieren contact op met deze huishoudens.  

Uw energieleverancier kan uw contract wel opzeggen (met afsluiting als gevolg) als u niet reageert op de betalingsherinneringen. 

Waarschuwing vóór afsluiting energie

Uw energieleverancier stuurt u minimaal 3 herinneringen als u uw energierekening of uw maandelijkse voorschotten niet betaalt. En neemt contact met u op om een betalingsregeling af te spreken. U hoeft uw achterstand dan niet in 1 keer te betalen als u dat niet kunt. Ook wijst de leverancier u op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening. En biedt de leverancier aan uw gegevens aan een schuldhulpverlener te geven.

Als u niet reageert op deze verzoeken, geeft de energieleverancier uw gegevens door aan de gemeente. De gemeente neemt dan contact met u op over schuldhulpverlening. Reageert u ook daar niet op, dan kan de energieleverancier uw contract beëindigen. U krijgt dan een brief van uw energieleverancier met als onderwerp ‘einde levering’. In die brief staat dat u afgesloten wordt van energie. Ook geeft de energieleverancier aan de netbeheerder door dat hij het contract met u beëindigt.

Afsluiten van energie voorkomen door hulp bij schulden

U krijgt van uw netbeheerder een ‘afsluitbrief’ als uw energieleverancier het contract stopt. Deze brief kondigt de afsluiting van de energielevering aan. Deze afsluiting kunt u voorkomen. Dit kan met de tijdelijke extra bescherming gedurende deze winterperiode (tot 1 april 2023) als u contact opneemt met uw energieleverancier. Bijvoorbeeld om een betalingsregeling af te spreken.

Na 1 april mag u niet worden afgesloten als u:

  • een betalingsregeling overeenkomt en nakomt;
  • door afsluiting ernstige gezondheidsrisico’s loopt;
  • een aanvraag tot schuldhulpverlening hebt gedaan. 

Houdt u zich niet aan deze regeling? Dan kan de energieleverancier alsnog uw energiecontract opzeggen, met afsluiting als gevolg.

Wanneer aanmelden voor schuldhulp?

Lukt het u niet om een afspraak te maken om uw rekening te betalen? Dan moet u zich aanmelden bij een schuldhulpverleningsinstantie. Op de betalingsherinnering van de energierekening staat wanneer u dit uiterlijk moet hebben gedaan. Meldt u zich niet of niet op tijd of wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u worden afgesloten. Neemt u over de betaling contact op met de leverancier? Dan mag de energieleverancier uw energiecontract niet opzeggen.

Power.nl
Logo