Meer aanvragen voor SDE+ gedaan dan beschikbaar is

duurzame energie regeling

Het RVO heeft een update geplaatst waaruit blijkt dat er meer aanvragen zijn geweest voor de subsidie energie dan dat er ter beschikking is. Er werd voor 5,1 mrd euro aan aanvragen ingediend terwijl er in de subsidiepot €3,5 mrd zit.

De meeste aanvragen (3291) waren afkomstig uit de zonne-energiesector met een bedrag van €1,8 mrd. Het aangevraagde subsidiebedrag voor windenergie was 416 mln euro met 69 aanvragen. Zo word er momenteel ook gewerkt aan warmteprojecten om restwarmte te vernieuwen hiervoor was het subsidiebedrag 1,4 mrd euro en 139 projecten.

Te laat ingediende aanvragen werden niet in behandeling genomen

Voor 254 zonne-energie projecten en 14 windenergie projecten kwam de aanvraag helaas te laat, deze konden niet meer in behandeling genomen worden, het totale bedrag bedroeg 192 mln euro. Maar toen was de subsidiepot al bijna vergeven. Voor restwarmte zijn er in totaal 37 projecten met een toegekende subsidie van 410 mln euro.

Bron: Groene courant

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Power.nl
Logo
Nieuwe Account Aanmaken