Meeste Nederlanders hebben geen belangstelling om huis duurzamer te maken

Uit een bericht van de NOS is gebleken dat een groot gedeelte onder de Nederlanders weinig belangstelling heeft voor het verduurzamen van hun woning. Bouwend Nederland heeft hiernaar een onderzoek gedaan. Er blijkt maar 1% van de woningeigenaren belangstelling te tonen voor het verduurzamen van hun huis.

Hoge investeringskosten grote drempel voor verduurzaming

De grootste drempel hierin blijkt toch de investeringskosten, veelal hebben gezinnen de financiële mogelijkheden niet en word er nagedacht over het verdienmodel voor de eigen woning. Van de onderzochte woningen is er 70% dat een energielabel C heeft en lager. Het gaat hierbij om 3.4 mln woningen. Bouwend Nederland vindt dat er meer snelheid moet komen naar een energiezuinigere omgeving. Zij stellen daarom dat de overheid met verschillende maatregelingen moet komen in de vorm van een gunstige belastingmaatregel, energiesubsidie’s en meer voorlichting voor de woningeigenaren vanuit de overheid.

Meer vaart maken met duurzame energietransitie maar hoe?

Alleen op die manier kunnen bepaalde afspraken uit het Energieakkoord misschien nog gehaald worden. In het Energieakkoord is dan ook opgenomen dat woningen in 2030 een energielabel A moeten dragen. Want gezamenlijk zorgen de huishoudens ervoor dat het broeikaseffect op 16% uitkomt, en dat kan en moet lager. Van de woningeigenaren is er een percentage van 38% dat graag zijn woning wil verduurzamen maar de financiële middelen ontbreken er gewoonweg voor.

Consumenten willen wel maar twijfelen nog

De goodwill is er dus wel en de particulieren bekijken ook wel mogelijkheden zoals het plaatsen van zonnepanelen op hun daken of het aanschaffen van een warmtepomp. Er bestaan wel subsidie’s voor zonnepanelen en warmtepompen maar dit trekt de eigenaar nog niet geheel over de drempel omdat het een flink aantal jaren duurt voordat zij hun investering kunnen terugverdienen.

Subsidieregelingen niet voldoende

Een warmtepomp kan dankzij een warmtewisselaar warmte onttrekken uit duurzame energiebronnen waaronder grondwater en bodemwater vallen. De subsidie hiervoor ligt tussen de €500 en €2500, deze hoogte hangt weer af van de energieprestatie van de warmtepomp. Wat dus ook weer betekent dat een energiesubsidie van €2500 hoort bij een flink duurdere waterpomp. De duurdere warmtepomp ligt al gauw op €12.900 die vervolgens wel 9.5 kW aan warmte opwekken kan.

Op een andere manier duurzaam verwarmen

Warmtepompen zijn uitermate geschikt om de woning op een duurzame manier te verwarmen en wanneer het zomers is kan deze ook weer warmte onttrekken uit de woning. U kunt ook op andere manieren uw bijdrage leveren aan een duurzaam milieu door te kiezen voor duurzame energie van uw energieleverancier. Start met duurzame energie vergelijken en kies voor het goedkoopste energiecontract en stap gratis over.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Power.nl
Logo
Nieuwe Account Aanmaken