Mogen de meterstanden geschat worden en hoe vaak?

meterstanden opnemen

Een energieleverancier dient tijdig haar eindafrekeningen op te stellen en dit doen zij aan de hand van meterstanden die bij hun bekend zijn. Over het algemeen hebben consumenten dit al tijdig doorgegeven aan de hand van de ouderwetse meterstandenkaart of online. Het komt ook voor dat men dit vergeet waardoor de energieleverancier het historische verbruik gaat inschatten op basis van het voorgaande jaar.

10 tot 20% van de meterstanden word geschat door de energieleverancier

Doordat een energieleverancier een schatting moet maken komt het voor dat de consument word gepresenteerd met een onjuiste en vaak te hoge eindafrekening. De vraag is dan ook: mogen deze meterstanden geschat worden en hoe vaak? In principe mag de energieleverancier deze schatting maken omdat de consument om wat voor reden ook verzuimd heeft deze tijdig door te geven. De energieleverancier moet aan de klant vermelden dat deze meterstanden op tijd moeten worden doorgegeven omdat de kans anders bestaat dat het verbruik geschat gaat worden.

Doorgeven meterstanden is verantwoordelijkheid van de klant

Een energieleverancier kan onmogelijk per klant gaan wachten op het tijdig aanleveren van de juiste standen. Wanneer dit een eenmalig gegeven is vanuit de energieleverancier dan mag dit, maar dit mag niet een herhaaldelijk gegeven zijn net zo min als het feit dat een klant in gebreke blijft met het aanleveren van de meterstanden.  De lokale netbeheerder is verplicht om eens in de 36 maanden de meterstanden op te nemen, maar komt niet meer zoals vroeger ieder jaar langs. Nu zijn er wel een aantal veranderingen doorgevoerd sinds 2013 want de energieleverancier is sindsdien verantwoordelijk voor het verzamelen van de meterstanden. Ook ontvangen consumenten niet meer twee aparte rekeningen van de netbeheerder én de energieleverancier maar is dit overgegaan in het verplichte leveranciersmodel waarop alle kosten staan vermeld.

Verplicht leveranciersmodel sinds 2013

De energieleverancier draagt de kosten die aan de netbeheerder moeten worden betaald af. Dit bedrag is verrekend in uw voorschotnota. Omdat de netbeheerder wel eigenaar blijft van de meetinstallatie zullen zij u één keer in de drie jaar bezoeken om de installatie te controleren en nemen zij de meterstanden op. De energieleverancier stuurt geen eigen personeel langs de deuren om de meterstanden op te nemen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de klant zelf. Komt u onverhoopt met een te hoge eindafrekening te zitten? Geef uw actuele meterstanden dan alsnog door en vraag de energieleverancier een gecorrigeerde eindafrekening op te maken.

Energieleverancier moet verplichte procedure volgen met schattingen

Geeft uw energieleverancier hier geen gehoor aan en komen jullie er samen niet uit? Dan kunt u de gang maken naar de geschillencommissie Energie & Water en uw klacht daar voorleggen. De energieleverancier moet zich houden aan de Informatiecode Elektriciteit en Gas daarin staat de procedure vermeld hoe zij de meterstanden kunnen inschatten, zij maken hier gebruik van een vastgestelde standaard gebaseerd op het individuele gebruik van de klant. De kans is altijd aanwezig dat de schatting verkeerd word gemaakt, de energieleverancier kan namelijk niet inschatten of het verbruik is toegenomen of afgenomen in die periode. Zo kan gezinsuitbreiding zorgen voor een hoger verbruik in gas en elektriciteit of de klant heeft een verbouwing gehad.

Slimme meter biedt gemak maar verkleint privacy klant

Het schatten blijft dus een hekel onderwerp en ook moeilijk uit te voeren, van belang is dat u als klant uw meterstanden op tijd doorgeeft aan uw energieleverancier om deze scenario’s te voorkomen. De slimme meter biedt in deze gevallen een uitkomst omdat de energieleveranciers en netbeheerders de meterstanden op afstand kunnen lezen. Kiest de klant ervoor om deze slimme meter uit te zetten? Dan moeten ze er zelf zorg voor dragen dat de juiste meterstanden worden aangeleverd.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Power.nl
Logo
Nieuwe Account Aanmaken