Nederlandsche Bank wil vrijstelling energiebelasting voor grootverbruikers opheffen

Uit een bericht van Duurzaambedrijfsleven blijkt dat De Nederlandsche bank voor het opheffen is van de vrijstelling die grootverbruikers nu krijgen op de te betalen energiebelasting. De DNB heeft een rapport gepresenteerd waarin zij de transitie naar een duurzame economie hebben bestudeerd.

Snellere omschakeling nodig naar een duurzamere economie

In dat rapport komt ook naar voren dat een snelle transitie nodig is om de beoogde klimaatdoelen te kunnen behalen. Ook hangt de stabiliteit van de financiële sector hiermee samen omdat zij vatbaarder zijn voor plotselinge veranderingen. Om deze transitie uit te kunnen voeren is er een langetermijnvisie nodig waarin de doelen en de transitiepaden worden opgesteld voor de verschillende bedrijfssectoren.

Meer mogelijkheden bekijken voor CO2 reductie

Zo moet er ook gekeken worden naar mogelijkheden op het gebied van de infrastructuur zoals de elektriciteitsnetten die aangepast moeten worden. Het beleid moet zich focussen op de vermindering van de CO2 uitstoot. De DNB vindt dat de vrijstelling voor bepaalde bedrijfstakken moet worden opgeheven. Dit is noodzakelijk voor de hervorming van ons Europese systeem voor emissiehandel.

De politieke partijen moeten ook transparanter zijn over de klimaatrisico’s die komen kijken bij de transitie naar een duurzamere economie omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat bij een aantal zaken. DNB wil rapporages over de carbon footprint en er moeten aangepaste plannen komen. Deze maatregelingen zal meer duidelijkheid verschaffen voor financiële instellingen en moet het makkelijker maken om de gevolgen van de klimaatrisico’s te kunnen overzien.

Grootverbruiker elektriciteit straks niet meer vrijgesteld voor betalen energiebelasting?

Een grootverbruiker elektriciteit betaalt nu eenmaal meer voor zijn elektriciteitskosten omdat een grootverbruiker ook aanzienlijk meer aan CO2 uitstoot. Veel grootverbruikers genoten de afgelopen jaren dan ook van een vrijstelling voor de energiebelasting om de kosten te kunnen drukken. Een particulier valt onder de kleinverbruiker elektriciteit omdat zij een aansluiting thuis hebben met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère. De energiebelasting 2016 op elektriciteit is sinds 1 januari 2016 verlaagd met 16% wat uiteindelijk zal resulteren in een iets lagere energierekening.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Power.nl
Logo
Nieuwe Account Aanmaken