Nederlandse provincie’s denken doelstellingen windenergie niet te behalen

windmolenopland

De bestuurders van de Nederlandse provincie’s zijn van mening dat de doelstellingen voor windenergie niet behaald kunnen worden. 

De volkskrant heeft een enquete uitgevoerd en heeft 179 statenleden ondervraagt. De provincie’s moeten gezamelijk 6000 MW aan windenergie hebben geïnstalleerd hebben tegen 2020. Zij denken desondanks dat deze doelstellingen niet haalbaar zijn, vooral de provincie’s Gelderland en Brabant zijn niet rooskleurig gestemd.

De provincie’s Zuid-Holland (735 MW), Flevoland (1400 MW) en Groningen (855 MW) hebben de intentie om deze wel te behalen. Van de statenleden in Flevoland zijn ze over het algemeen wel in de veronderstelling dat zij deze capaciteit aan windenergie kunnen installeren.

Uit de enquete kwam wel voort dat de statenleden denken dat zij te maken krijgen met protesten van burgers die geen windmolens op land willen hebben. Buiten die protesten rijst de vraag of er ook voldoende energiesubsidie’s kunnen worden verstrekt, en of ondernemers bereid zijn om te willen investeren.

Het rijk moet locatie’s benoemen waar windmolens kunnen worden geïnstalleerd, dit is conform de afspraken in het Energieakkoord. Slechts 30 statenleden van de 179 zijn positief ingesteld.

Bron: Parool

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Power.nl
Logo