Niet meer dan anders principe

Het niet meer dan anders principe is de term die gebruikt wordt voor gebruikers van stads- blokverwarming. Het principe houdt de maximum prijs van gas aan. Zodat gebruikers van stadsverwarming niet meer hoeven te betalen dan gebruikers van gas. De regels daarvoor liggen ook vast in de Warmtewet 2014.

Welke kosten betaalt een gebruiker volgens het niet meer dan anders principe?

Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat andere kosten zoals voor de huur van een warmtewisselaar en warmtemeter hier niet onder vallen. Ook andere gebruikers zoals die een warmtepomp bezitten hebben niet te maken met de prijzen voor gas. Het niet meer dan anders principe geldt ook voor deze gebruikers. Huishoudens die in het bezit zijn van een gasaansluiting kunnen elk jaar overstappen naar een andere leverancier. Zij kunnen dan ook de prijzen van gas vergelijken en kiezen voor de goedkoopste gasaanbieding. Voor stadsverwarming geldt dit niet, zij zijn gebonden aan de warmteleverancier die hun is toegewezen.

Warmtewet moet gebruikers stadsverwarming beschermen

Je zou het ook zo kunnen stellen: warmteleveranciers bezitten daardoor eigenlijk een monopolie positie. Het is voor huishoudens die stadsverwarming of blokverwarming hebben niet mogelijk om de warmteleveranciers te vergelijken laat staan over te stappen. Het kwam nogal vaak voor dat deze huishoudens werden geconfronteerd met erg hoge tarieven voor hun verwarmingskosten. Daarop werd de Warmtewet 2014 in het leven geroepen om de huishoudens hiertegen te beschermen.

De Warmtewet geldt dus alleen voor kleinverbruikers zoals:

  • consumenten
  • midden en kleinbedrijf
  • die vervolgens een aansluiting hebben van max 100 kilowatt
  • Vve’s

ACM legt elk jaar maximum tarieven voor stadsverwarming vast

VvE’s dienen zich wel aan de meetverplichting te houden die de Warmtewet heeft vastgesteld. De ACM berekent ieder jaar de maximumprijs voor warmtetarieven. Bij het berekenen van deze prijs wordt er gekeken naar de prijs die anders voor gas zou moeten worden betaalt. Als u meer moet betalen kan het liggen aan uw persoonlijke verbruik. Is dit niet het geval en is er niets in uw situatie veranderd? Neem dan contact op met uw warmteleverancier en vraag om een uitleg. Het niet meer dan anders principe moet toegepast worden door de warmteleverancier. Op de website van de ACM worden deze tarieven vastgelegd raadpleeg deze zo nodig om uw verhaal kracht bij te zetten.

Alleen energie vergelijken in geval van stadsverwarming kan altijd

Bent u een gebruiker van stadswarmte? Dan kunt u nog altijd de tarieven voor energie vergelijken. Daarmee bent u wel in staat om over te stappen. U kunt hiermee in ieder geval besparen op uw energiekosten. De besparing ten opzichte van een energie en gas contract zal dan lager liggen. Toch bespaart u met alleen energie vergelijken ook zo’n €100 tot €200 per jaar.

Power.nl
Logo