POOL SMART ANTICAL ANTIKALK Tegen kalk en minerale aanslag 5L

POOL SMART ANTICAL ANTIKALK Tegen kalk en minerale aanslag 5L

24.99

Shop via Power.nl

Bekijken

Geverifieerd door Power.nl

Artikelnummer: 501179777065 Categorie:

Beschrijving

Gebruiksaanwijzing:
ANTICAL voorkomt en verwijdert kalkaanslag in zwembaden. Startbehandeling : voeg 2,5 L ANTICAL per 100 m³ water toe. Onderhoudsbehandeling : voeg wekelijks 0.5 L ANTICAL per 100 m³ water toe. De benodigde hoeveelheid van ANTICAL oplossen in een emmer water en over het zwembad verdelen langs de zwembadboord bij een werkende filterinstallatie. ANTICAL voorkomt ook metaalcorrosie van metalen onderdelen onder water.
Veiligheidsvoorschriften:
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Na inslikken de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
Bij contact met de huid (of het haar) verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering.

Extra informatie

Aanbieder

Brand