Precariobelasting

Precariobelasting kan door uw gemeente worden geheven voor de elektriciteit, gas en waterleidingen die onder of boven hun grond lopen. De precariobelasting wordt ook geheven voor andere belaste voorwerpen zoals voor horeca gelegenheden die een terras voeren of een uithang/reclame bord. Het wordt omschreven als een privaatrechtelijke vergoeding die de gemeente vraagt voor het gebruiken van de gemeentegrond.

Precariobelasting niet aan maximum gebonden

Omdat de precariobelasting valt onder de algemene middelen mogen de gemeenten het tarief voor de precario naar eigen inzicht vastleggen, de precario kosten kunnen dan ook per gemeente variëren. De kosten voor de precariobelasting zult u niet vinden onder kopje overige kosten op uw energierekening. Deze kosten worden verwerkt in de kosten van de netbeheerder. Onduidelijk is dan ook hoeveel de netbeheerder u dan in rekening brengt hiervoor. Er zijn al verschillende geluiden opgegaan vanuit organisaties om netbeheerders te manen deze kosten duidelijker te laten omschrijven. Of zij dit gaan doen in de toekomst is nog maar de vraag.

Precario wordt in de toekomst afgeschaft

Heel veel gemeenten hebben er de voordelen van die het heffen van de precariobelasting met zich meebrengt dan ook opgepakt. Alleen al in 2016 kozen 70 gemeenten ervoor om toch nog even snel de precariobelasting in te voeren. Voor de gemeenten weer extra inkomsten maar voor de huishoudens een extra kostenpost want zij mogen uiteindelijk meebetalen aan deze extra heffing.

Power.nl
Logo