Rijksoverheid.nl

Op Rijksoverheid.nl wordt er nieuws en informatie geplaatst over de ministeries en de regering. Verschillende onderwerpen komen aan bod waaronder ook informatie over de energiebelasting of het energielabel en subsidies. Bent u op zoek naar informatie over de slimme meter of de precariobelasting? U vindt het allemaal op de website van de Rijksoverheid.

Nieuws van Rijksoverheid.nl

EnergieVergelijking.nl houdt de website van de Rijksoverheid dagelijks in de gaten wat betreft nieuws. Zo kunnen wij u weer op de hoogte houden van allerlei veranderingen die betrekking hebben op uw energierekening of energieleverancier. Houdt onze pagina energie nieuws actief in de gaten. Een belangrijk item voor consumenten is dan ook nieuws over energiesubsidie’s en wij zullen belangrijke berichten hierover dan ook met u delen.

Verschillende onderwerpen komen aan bod

Een voorbeeld van artikelen die u kunt vinden zijn bijvoorbeeld: hoe u energie kunt besparen in uw koopwoning of huurwoning. Energie besparen is namelijk van belang voor ons milieu maar ook onze portemonnee. Lees bijvoorbeeld onderzoeken die zijn gedaan over de energie-index van een woning. Duurzame energie is ook een belangrijke pijler van de overheid en daar zijn ook veel artikelen over te vinden. Andere onderwerpen en vragen komen ook aan bod zoals: mag mijn energieleverancier mij afsluiten in geval van betalingsachterstand? Rijksoverheid.nl verschaft u dan informatie en u kunt deze gebruiken om de situatie op te lossen.

Op zoek naar informatie over duurzame energie?

De Wet opslag Duurzame energie valt ook onder de Rijksoverheid wilt u meer informatie daarover? Dan kunt u uiteraard ons energiebegrip daarover lezen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de inhoud van de website Rijksoverheid.nl. De transitie naar een omgeving die draait op duurzame energie is al een tijdje aan de gang. Wetsvoorstellen en beleidsplannen over de energiemarkt worden voortdurend toegevoegd en aangepast.

Power.nl
Logo