SodM (Staatstoezicht op de Mijnen)

De Staatstoezicht op de Mijnen is al een hele oude dienst. Zj werden opgericht in 1810. Bedoeld om toezicht te houden op de delfstoffenwinning en energiewinning in ons land. Daartoe moeten veiligheidsprotocollen nageleefd worden. Waar zij ook op toezien is de bescherming van het milieu die daarbij horen. Wanneer er zich activiteiten voordoen bij mijnwerkwerkzaamheden of het winnen van aardgas op zee, dan houden zij de toezicht.

SodM werd opgericht onder Frans bestuur

Op het moment dat de SodM werd opgericht werd Nederland nog door Frankrijk bestuurd. Nederland was toen grotendeels een vazalstaat en onderdeel van het Franse Keizerrijk. In Zuid-Limburg was er begin 1800 al begonnen met steenkool winning. En daar werden voorwaarden aan gesteld. De mijnwet regelde ook andere zaken zoals de eigendomsrechten. De staat had dankzij de mijnwet de bevoegdheid om aan te wijzen welke partij delfstoffen mocht winnen.

SodM zet zich in voor veiligheid en bescherming

Het toezicht vond eerst plaats vanuit Luik, pas toen België onafhankelijk werd kreeg Nederland een eigen ingenieur. Die had het toezicht op de mergelgroeven en kleinere mijnen. Toen het aardgas in Slochteren werd ontdekt werd de dienst uitgebreid. Tegenwoordig valt de SodM onder het Ministerie van Economische zaken. Zij maken zich nog altijd hard voor de veiligheid en bescherming van mens en milieu. Zij zijn het adviesorgaan voor de Minister Van Economische Zaken en Klimaat.

Gaswinning in Nederland

Ze spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de gaswinning en de aardbevingen die het gevolg ervan zijn. Zij hebben door de jaren heen en nu nog analyses gemaakt van de aardbevingen in Groningen. Zo wordt er bekeken wat de risico’s zijn. Ook al zou de gaswinning gelijk bijven, de kans op aardbevingen zal toe blijven nemen. Daarom zal de SodM onderzoek blijven doen in Groningen en omstreken. Het Ministerie heeft dan ook besloten om de gaswinning in Groningen te staken. De risico’s op aardbevingen blijven nog wel, maar nemen wel af.

Ook zoutwinning kent risico’s

Niet alleen de gaswinning in Nederland wordt door de SodM beheerd, ook de zoutwinning. Vooral in het Noorden en Oosten van ons land bevinden zich dikke zoutlagen. Zout water wordt gewonnen door middel van een pompsysteem. Ook hier heeft de winning met veiligheid en bescherming te maken. Daarom houdt de SodM ook hier toezicht op. Een zoutbedrijf mag alleen aan zoutwinning doen als hiervoor een vergunning afgegeven wordt.

Het kan voorkomen dat leidingen gaan lekken waardoor de bodem met pekel wordt verontreinigd. Daarom wordt het toezicht verscherpt. Of als een bedrijf een put wil boren voor de winning van zout, dan moeten zij hiervoor toestemming krijgen. Als de SodM grote risico’s ziet dan kan een dergelijk verzoek worden afgewezen.

Power.nl
Logo