Splitsingswet (WON) Wet Onafhankelijk Netbeheer

De splitsingswet officieel Wet Onafhankelijk Netbeheer genoemd, is een aanvullende nederlandse wet op de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Deze wet is opgericht op 21 november 2006. De wet stelt uitgebreidere regels betreffende het onafhankelijke netbeheer. De wet is in drie hoofdelementen verdeeld:

  • De overdracht van het beheer van de hoogspanningsnetten met een spanningsniveau van 110-150 kV aan TenneT
  • De creatie van zogenoemde vette netbeheerders die ook over de economische eigendom van het net beschikking hebben
  • De invoering van het groepsverbod

De eerste twee hoofdelementen werden in werking gesteld op 16 januari 2007. Het derde hoofdelement werd op 1 januari 2008 in werking gesteld. De geïntegreerde energiebedrijven die netbeheer en productie voerden kregen tot 1 januari 2011 de tijd om zich op te splitsen.

In de Splitsingswet is niet opgenomen dat TenneT alle eigendommen van de netwerken krijgt. Wel hebben Enexis, Delta, en Liander hun netwerk in 2009 verkocht aan TenneT. De eigenaren van overige transportnetten krijgen een kapitaalvergoeding.

Power.nl
Logo