Terugleversubsidie

De terugleversubsidie is een toekomstige regeling die in plaats komt van de salderingsregeling. Vanaf 2020 gaat de terugleversubsidie dus werken in plaats van de de huidige salderingsregeling. Er is veel te doen geweest rondom de salderingsregels. Zonnepanelen eigenaren zijn ongerust. Want de terugverdientijd van een set zonnepanelen moet niet in het geding komen. Minister Wiebes heeft aangegeven dat hij voor bestaande zonnepanelen eigenaren een versoepelde regeling heeft klaar liggen.

Nieuwe terugleversubsidie in 2020 en de terugverdientijd van zeven jaar

Als de terugverdientijd nog boven de 7 jaar zal zijn dan blijft de subsidie gehandhaafd. Ook huishoudens en bedrijven die andere vormen van duurzame energie leveren komen in aanmerking voor de subsidie. Het terugleveren van stroom op het net ontvangt subsidie. Op deze wijze komt de Minister de huishoudens en bedrijven die terugleveren tegemoet. Uiteindelijk moeten dergelijke subsidies niet meer nodig zijn.

Niet meer salderen vanaf 2020

Duurzame energie wordt gestimuleerd met een terugleversubsidie. Het verschil tussen beide regelingen is dus dat u niet meer kunt salderen. Kort gezegd: de geproduceerde stroom afstrepen tegen de gebruikte stroom. De huidige regeling kost de overheid teveel geld. De Postcoderoos zou ook op moeten gaan in de subsidie. Zo ziet de Minister dat het liefst. Of dit mogelijk is moet blijken.

Energierekening wordt duurder

De komende jaren zal de energierekening alleen maar duurder worden. Dus zelf energie opwekken kan lonend zijn. Gasverbruik wordt zwaar belast. Dat is nu al het geval. Wij zien dit terug in stijgende energiekosten. De overheid pleit voor de aanschaf van een warmtepomp. Ondanks het feit dat daar een subsidie bij komt kijken is deze nog duur. Degene die duurzaam opwekt betaalt geen energiebelasting of ODE. Het verduurzamen van de woning is alleen een kostbare investering.

Klimaatafspraken kosten geld

De wereldwijde CO2 uitstoot moet gereduceerd worden. En alle klimaatafspraken kosten de burger geld. Veel energie en gas verbruiken leidt tot een hoge energierekening. Men moet zich bewuster worden van het verbruik. Besparen in en om de woning heeft de voorkeur. In de eerste plaats om de CO2 terug te dringen, en de tweede plaats om de energiekosten te verlagen.

Power.nl
Logo