Veel gasverbruik in Friesland en minste in Flevoland

Uit onderzoek van de ING is gebleken dat in Friesland het gasverbruik hoger ligt dan in Flevoland. Daarentegen verbruiken de Friezen wel weer minder aan stroom. Het onderzoek laat een klimaatscore zien van de twaalf provincie’s in Nederland.

Gemeente Rotterdam stoot meeste CO2 uit

Zo is er ook gekeken naar welke provincie de meeste CO2 uitstoot heeft. De gemeente Rotterdam staat daar bovenaan. Zij stootten 30 megaton aan CO2 uit en dat komt neer op 15% van de landelijke uitstoot. Gevolgd door Velsen en Eemsmond met 7% en 6%. De invloed van de industrie is hier een stuk groter. Flevoland heeft de laagste uitstoot in CO2.

Utrecht schoonste provincie qua economie

Er is ook gekeken naar welke provincie de schoonste economie heeft. En daar staat Utrecht op de eerste plaats met 0,14 ton per €1000 economische waarde , daar tegenover staat Zeeland met  1,3 ton per €1000 economische waarde. Dat wil zeggen dat er weinig energie intensieve bedrijven zijn in Utrecht en de meeste in Zeeland.

Zo wordt er ook gekeken of de provincies afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Zo maakt Noord-Holland gebruik van gasopslag en recyclen zij warmte van het datacentrum van Microsoft. De glastuinbouw profiteert weer van deze warmtevoorziening. Gelderland streeft naar een economie zonder afval. De gemeente Wageningen is een mooi voorbeeld. Zij stootten het minste aan CO2 uit per huishouden.

Gemiddelde gasverbruik per provincie loopt uiteen

In Friesland is het de agrarische sector die het meeste aan methaan uitstoot. Het gemiddelde gasverbruik in Drenthe ligt boven de 1500 kubieke meter. Ook maken inwoners van deze provincie de meeste kilometers op de weg. Zij rijden dagelijks meer dan 20 kilometer. In Zuid en Noord-Holland ligt het gasverbruik tussen de 1000 en 1500 kubieke meter. Een reden daarvoor kan ook zijn omdat er in die provincies gebruik wordt gemaakt van stadsverwarming.

Het Noorden van Nederland betaalt minder voor zijn gasverbruik, temeer omdat zij zich dichter bij de gasvoorraad in Groningen bevinden. De provincies die verder van Groningen wonen betalen meer regiotoeslag. Dit kan huishoudens die meer betalen voor gas ertoe bewegen zuiniger te zijn met het gasverbruik.

En hoe zit het met stroomverbruik per provincie?

Wordt er gekeken naar het stroomverbruik dan zien we dat Noord-Brabant koploper is. Zij verbruiken gemiddeld meer dan 3000 kilowattuur aan stroom. Ook Flevoland verbruikt gemiddeld meer stroom. De overige provincies die meer stroom verbruiken zijn Gelderland, Drenthe, Overijssel en Utrecht. De provincies streven er allen naar om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Utrecht wil deze ambitie al verwezenlijken in 2040.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Power.nl
Logo