Klacht tegen de hoogte van de voorschotnota energie

Afzender:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Email:

Geadresseerde:
Naam energiebedrijf:
Adres:
Postcode en woonplaats:

Betreft: Klacht over de hoogte van mijn voorschotnota

Woonplaats, datum

Geachte Heer e/o mevrouw,

Op [datum] heb ik van jullie mijn voorschotnota ontvangen, ik ben het niet eens met de hoogte van deze voorschotnota, het voorschotbedrag is te hoog/laag ingeschat. Graag verzoek ik u dan ook om mijn voorschotbedrag te verhogen/verlagen tot [bedrag].

Ik vraag u vriendelijk om binnen de termijn van vier weken op dit schrijven te reageren en mijn voorschotbedrag dan ook te verhogen/verlagen. Wanneer mijn klacht binnen deze termijn niet word opgelost zal ik mijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Energie en Water.

Hopend u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

[naam]

 

Meer voorbeeld brieven

Power.nl
Logo