Ontbinding telefonische overeenkomst binnen bedenktijd

Afzender
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Email

Geadresseerde
Naam
Adres
Postcode en woonplaats

Betreft: Ontbinding telefonische overeenkomst energie

Woonplaats, datum

Geachte Heer e/o mevrouw,

Op [datum] ben ik een telefonische overeenkomst aangegaan voor [naam product].

Bij deze laat ik u weten dat ik deze overeenkomst wil laten ontbinden en beroep ik mij op de mogelijkheid deze op afstand gesloten overeenkomst binnen zeven dagen na het aangaan van de overeenkomst te ontbinden. Ik beroep mij ook op afdeling 9A boek 7 van het burgerlijk Wetboek.

Ik vraag u vriendelijk om binnen twee weken deze ontbinding te bevestigen.

Met vriendelijke groet,

[Naam]

 

Meer voorbeeld brieven

Power.nl
Logo