Klacht indienen over een energieleverancier

Afzender:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Emailadres:

Geadresseerde:
Naam energieleverancier:
Adres:
Postcode en woonplaats:

Betreft: onderwerp klacht

Woonplaats, 00-00-2013

Geachte heer e/o mevrouw,

Bij deze breng ik u op de hoogte van een klacht die ik heb over uw energiebedrijf.
Het omvat de volgende klacht: [ omschrijving klacht ].

Graag ontvang ik een antwoord retour binnen een termijn van vier weken. Wanneer mijn klacht niet binnen deze termijn is afgehandeld, dan zal ik mijn klacht voorleggen aan de geschillencommissie Energie en Water.

Hopend u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest,

Met vriendelijke groet,

[naam]

Meer voorbeeld brieven

Power.nl
Logo