Warmtewet 2014

De Warmtewet is er voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Vanaf 1 januari 2014 is de wet ingevoerd.

Wanneer u afnemer bent van blok of stadsverwarming betekent dit dat u niet mag en kan overstappen naar een energieleverancier. U verkrijgt uw warmte via uw gemeente. Dus u heeft ook geen gas-aansluiting in uw woning. Wel ontvangt u apart uw elektriciteit. U kunt dus wel overstappen met stroom naar een andere energieleverancier.

De Warmtewet is geldig voor een aansluiting van max 100 Kilowatt. Een gemiddeld huishouden heeft een aansluiting van 35 Kilowatt. In de Warmtewet zijn wettelijke afspraken opgenomen zoals:

  • maximum warmte tarieven
  • wanneer een warmteleverancier mag overgaan tot afsluiten
  • wanneer het recht ontstaat op een vergoeding bij storing
  • overzicht in overeenkomst tussen u en de warmteleverancier zoals: kwaliteit en dienstverlening
  • De rechten en plichten die u heeft bij de meting van het warmteverbruik
  • Uw mogelijkheden bij meningsverschillen

U blijft gewoon iedere maand een voorschotrekening ontvangen, en eenmaal per jaar de jaarafrekening. Wanneer u zogenoemde blokverwarming afneemt dan mogen de kosten voor verwarming van uw woning niet meer aangeduid worden als servicekosten. Deze verandering moet ervoor zorgen dat u duidelijk weet wat u exact betaald voor de verwarming van uw woning.

De ACM ( Autoriteit Consument & Markt ) stelt de prijzen voor blok en stadsverwarming ieder jaar vast. De prijs komt overeen met wat u anders aan gas had moeten betalen. Dit betekent dat u in de regel niet meer betaald dan een reguliere gasverbruiker. Ook houd de ACM in de gaten of de warmteleveranciers zich aan de regels houden.

Ook komt het voor dat er woningen zijn met een Vereniging van Eigenaren. Wanneer deze VvE een eigen warmtenet bezit, dan is de VvE een warmteleverancier volgens de wet en die moeten zich aan dezelfde regels houden.

 

Power.nl
Logo