Waterstof

Waterstof staat gelijk aan H2 en een waterstofmolecuul bestaat uit twee waterstofatomen. H2 is een gas en het komt voor in verscheidene stoffen, waaronder water. Waterstof krijg je als je het waterstof molecuul scheid van een waterstof molecuul. Dit kun je op twee manieren doen:

  • Elektrolyse: met elektriciteit scheid je de watermoleculen daaruit ontstaat waterstof en zuurstof. In de waterstof bevind zich de energie
  • Waterstof opwekken uit fossiele brandstoffen. In gas bevinden zich koolwaterstof moleculen deze bestaan weer uit waterstof en koolstof, wanneer je waterstof en koolstof van elkaar scheid houd je waterstof over, nadeel is wel dat de vrijgekomen koolstofdioxide opgaat in de atmosfeer

Waterstof energie

Wanneer waterstof in contact komt met zuurstof dan word het omgezet in energie en water. De scheikundige som hiervoor is: 2H2 + O2 ->2H2O . De waterstofmoleculen  komen in aanraking met een zuurstof molecuul, de atomen komen los en worden verdeeld over de twee watermoleculen. De energie die hieruit voortkomt bevat warmte en elektronen en dan heb je stroom. Waterstof kan als brandstof gebruikt worden LPG bijvoorbeeld, hier heb je een speciale verbrandingsmotor voor nodig. Ook kan waterstof gebruikt worden voor accu’s die elektromotoren aandrijven. (Hybride auto’s).

Waterstof energie als energiedrager

Er wordt steeds meer gesproken over de mogelijkheid om waterstof als vervanger van aardgas te laten dienen. Dit is omdat bij de verbranding van waterstof geen CO2 vrijkomt. En het zou door de bestaande gasleidingen kunnen worden getransporteerd. Maar dat zijn discussies voor later. Feit blijft wel dat waterstof energie draagt en niet de bron zelf is.

Power.nl
Logo